AutoCad

AutoCAD 2010 problem z edycją tekstu

Zdarza się, że dwukrotne kliknięcie na tekst wielowierszowy powoduje pojawienie się komunikatu „Nieznane polecenie WTCECHY”.  ROZWIĄZANIE:

  1. Narzędzia -> Dostosuj -> Edytuj parametry programu (acag.pgp),
  2. W pliku szukamy sekcji „Skróty poleceń zlikwidowanych w programie AutoCAD LT 2004:” ,
  3. usuwany wpis „mtedit. *wtcechy”,
  4. zapisujemy zmiany w pliku,
  5. ponownie uruchamiamy AutoCAD’a

Teraz podwójne kliknięcie myszką na tekst wielowierszowy wywołuje prawidłowo edycję tekstu.

Tagged , ,

ARX Error

Próba skopiowania i wklejenia z jednego rysunku opracowanego w AutoCAD 2008 do rysunku otwartego w AutoCAD2006, 2005 lub 2004 powoduje pojawienie się okna dialogowe ARX ERROR: eDuplicate Key.

ROZWIĄZANIE:

Należy pobrać i zainstalować poprawkę odpowiednią do posiadanej wersji AutoCAD

Tagged

Brak okna dialogowego przy uzupełnianiu atrybutów bloku

Dlaczego mogę uzupełniać/zmieniać wartości atrybutów tylko w lini poleceń AutoCAD’a?

ROZWIĄZANIE:

  1. Wpisujemy w linii poleceń komendę ATTDIA i ustawiamy jej wartość na 1.

O sposobie wpisywania wartości atrybutów decyduje zmienna ATTDIA, której wartość standardowo wynosi 0. Po zmianie na 1 wartości atrybutów będą wpisywane przy pomocy okna dialogowego.

Tagged ,

Nie mogę użyć plików ctb tylko stb

Czasami przy próbie rysunku z innej wersji AutoCAD’a istneje możliwość użycia jedynie plików z tabelą stylu wydruku czyli stb. Nie można użyć plików tabel kolorów wydruku czyli stb. Jak to zmienić?

ROZWIĄZANIE:

  1. Można zaznaczyć cały rysunek Ctrl+A i wkleić do noweo stworzonego rysunku
  2. Użyć komendy CONVERTPSTYLES i ustawić zmienną systemową na 1
Tagged , ,

AutoCAD problemy z aktywacją

Na niektórych maszynach z macierzą RAID jak np. Dell Precision™ 390 Workstation występuje problem z aktywacją licenjci programu AutoCAD 2006, 2007, 2008 i 2009 program mimo podania kodu aktywacji, przy każdym uruchomieniu ponownie prosi o aktywowanie

ROZWIĄZANIE:

Należy pobrać i zainstalować poprawkę:

Tagged